Prijava i raspored ispita

Ispitni rok možete prijaviti klikom na pojedini rok!

1.godina

Datum Vrijeme Predmet Napomena

 

2.godina

Datum Vrijeme Predmet Napomena

 

3.godina

Datum Vrijeme Predmet Napomena

 

Prijavi ispit
-
Vaša prijava za ispit je poslana