Prijava i raspored ispita

Ispitni rok možete prijaviti klikom na pojedini rok!

1.godina

Datum Vrijeme Predmet Napomena
14.09.2017 16:30 Osnove ekonomske teorije  
14.09.2017 16:30 Ekonomika narodnog gospodarstva  
14.09.2017 16:30 Organizacija poduzeća  
18.09.2017 17:00 Ekonomika poduzeća  
18.09.2017 16:30 Standardi financijskog izvješćivanja  
21.09.2017 16:30 Njemački jezik 1  
21.09.2017 16:30 Njemački jezik 2  

2.godina

Datum Vrijeme Predmet Napomena
09.09.2017 09:00 Računovodstveni informacijski sustavi  
11.09.2017 16:30 Financije  
15.09.2017 16:00 Poslovna logistika smjer trgovina-prijaviti na studomat
15.09.2017 16:00 Menadžment u trgovini smjer trgovina-prijaviti na studomat
18.09.2017 16:30 Računovodstvo obrtnika  
18.09.2017 16:30 Financijsko računovodstvo  
18.09.2017 16:30 Organizacija računovodstva  
18.09.2017 17:00 Upravljačko računovodstvo  
21.09.2017 16:30 Njemački jezik 3  
21.09.2017 16:30 Njemački jezik 4  

 

 

3.godina

Datum Vrijeme Predmet Napomena
09.09.2017 10:00 Bankarstvo  
14.09.2017 16:30 Ekonomika poljoprivrede  
18.09.2017 16:30 Revizija  
18.09.2017 16:30 Računovodstvo poduzetnika u stečaju  
18.09.2017 16:30 Računovodstveni jezik  
21.09.2017 16:30 Njemački jezik 5  
21.09.2017 16:30 Njemački jezik 6  

 

Prijavi ispit
-
Vaša prijava za ispit je poslana