Važno – prijava teme završnog rada

Svi studenti koji planiraju završiti studij do 30.09.2017. obavezni su do 15.07.2017 prijaviti temu diplomskog rada.

Potrebno je ispuniti obrazac i poslati ga mentoru na potpis. Nakon toga obrazac se mora dostaviti u referadu.

Obrazac_Prijava-zavrsnog_diplomskog-rada

Obrazac možete popuniti i poslati mailom mentoru na potpis ili osobno donjeti mentoru na ispitni rok.